Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin Yayımlanması İle Birlikte Yüyürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmliği" nin yayılanması ile birlikte "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"  ve "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili yönetmeliğin yayımı tarihinden (02.04.2015) 1 yıl sonra ise "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılacaktır. 


ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Atıflar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
a) 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
b) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Tamamı İçin Tıklayınız.

Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Ankara Merkez Adres
Bağlıca Mah. 1067 Sok. No: 5/1
ETİMESGUT / ANKARA
info@almerproje.com - info@almergroup.com
www.almerproje.com - www.almergroup.com