İZLEME KONTROL FORMLARINA İLİŞKİN DUYURU YAPILMIŞTIR
11.01.2016
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Yeterlik Belgesi kapsamında Kurum/Kuruluşunuzca yürütülmekte olan iş/işlemler ile ilgili olarak;
 -İzleme-kontrol formlarının Yeterlik Belgesi Tebliği Ek-4 ünde yer alan “ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu” formatına uygun olarak gönderilmesi,
-Formda yer alan tüm bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması, yatırımın inşaat başlangıç tarihi, işletmeye geçiş tarihi, ÇED Olumlu Karar tarihi v.b. verilerin tarihlerinin yazılması,
-İzleme-kontrol formunun tüm sayfalarının ve tüm eklerin imzalı ve kaşeli olarak sunulması,
-Proje alanına ait fotoğrafların mutlaka form ekine eklenmesi,
-İzleme kontrol formlarının yerinde inceleme yapılarak doldurulması gerektiğinden proje sahibi tarafından beyan edildiği belirtilerek gönderilen formların yapılmamış sayılacağının bilinmesi,
-İzleme-kontrol sürecinin ile ilgili sonlandırılması talep edilen projelerde ÇED kapsamında yürütülen işlemlerin tamamladığını ve işletmeye geçildiğini gösterir belgelerin mutlaka form ekinde sunulması,(İl Müdürlüğü tespit tutanağı)
-Üst yazılarda Yeterlik Belge numarasının mutlaka eklenmesi;
-İnşaata başlamayan projelerin inşaata başlamama sebebinin açık olarak belirtilmesi;
- Yeterlik Belgesine sahip Kamu kurum/kuruluşlarının sunduğu izleme-kontrol formlarında yalnızca  ilgili kamu kurum/kuruluşunun yeterlik personelinin imza ve kaşesinin bulunması,
 
Hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen uygunsuz sunulan izleme-kontrol formları yapılmamış sayılacak ve Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamında ilgili Kurum/kuruluşa ceza puanı uygulanacaktır. 
Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Ankara Merkez Adres
Bağlıca Mah. 1067 Sok. No: 5/1
ETİMESGUT / ANKARA
info@almerproje.com - info@almergroup.com
www.almerproje.com - www.almergroup.com