ÇED - PTD / EIA Report
ÇED EIA Report Nedir ?
ÇED Ek-I Listesi
ÇED Ek-II Listesi
ÇED EIA Report Nedir ?
ÇED RaporuÇED Raporu / Proje Tanıtım Dosyası (PTD); T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nin Ek-I ve Ek-II Listelerinde yer alan projeler için hazırlanması gereken bir rapordur. 

ÇED / PTD Raporları; yatırımın başlangıcında (yer seçimi yapıldıktan sonra), inşaat çalışmalarına başlanılmadan önce ilk alınması gereken bir izindir. ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası (PTD) planlanan projenin çevreye olabilecek etkilerini ve bu etkilere karşı alınması gerekli kontrol tedbirlerini içeren bir rapor niteliğindedir. Rapor içerisinde ayrıca proje yeri ve yer alternatifleri, bu yerlerin mevcut ekolojik yapısı (flora ve fauna), ekolojik yapıya olabilecek olası etkiler ve kontrol tedbirleri de ayrıntılı olarak değerlendirilir. 

Ulusal mevzuatımız çerçevesinde ÇED Yönetmeliği'nin Ek-I Listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "ÇED Olumlu" kararı, Ek-II Listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanarak "ÇED Gerekli Değildir Kararı" alınmadıkça projeye başlanamaz. 

Ulusal mevzuatımız dışında; yatırım için kullanılması düşünülen dış kaynaklı krediler için, Dünya Bankası formatında ve IFC Kriterleri doğrultusunda ÇED Raporu hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultıda ulusal mevzuatımız çerçevesinde ÇED sürecinin tamamlanması gerekmektedir. ÇED sürecinin tamamlanması hazırlanacak olan EIA Report; olası çevresel ve sosyal etkilerin ekvator prensipleri çerçevesinde değerlendirilmesini ve boşluk analizini kapsayacaktır. 

Diğer taraftan bazı kredi kuruluşları proje ve çevresine ait kümülatif etki değerlendirmesini de istemektedirler. Bu çalışmada planlanan proje ve proje inceleme alanı içerisinde bulunun diğer sanayi kuruluşlarında etkileri göz önünde bulundurularak yapılması prensibine dayanmaktadır. 

ALMER Proje; gerek ulusal gerekse uluslararası prensipler çerçevesinde ÇED ve EIA Report hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 
Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Ankara Merkez Adres
Bağlıca Mah. 1067 Sok. No: 5/1
ETİMESGUT / ANKARA
info@almerproje.com - info@almergroup.com
www.almerproje.com - www.almergroup.com