Sera Gazı
Ek-1 Katagoriler
Ek-1 Katagoriler
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" Ek-1 Faaliyet Katagorilerinde belirtilen işletmeler Yönetmelik kapsamına girmektedir. 

EK–1: FAALİYET KATEGORİLERİ
 
1. Aşağıda verilen eşik değerleri, genel olarak üretim kapasitelerine veya verimlere atıfta bulunmaktadır. Aynı tesis içerisinde aynı kategoriye tekabül eden birçok faaliyetin yürütüldüğü durumda söz konusu faaliyetlerin kapasiteleri toplanır.
 
2. Bir tesisin toplam anma ısıl gücü hesaplandığında, tesis dahilindeki yakıtların yakılmakta olduğu, onun parçası olan bütün teknik ünitelerin anma ısıl güçleri toplanır. Bu üniteler her türde kazan, brülör, türbin, ısıtıcı, ocak, insineratör, kalsinatör, döner fırın, fırın, kurutucu, motor, yakıt hücresi, kimyasal döngüsel yakma ünitesi, yakma bacası ve termal veya katalitik yakma sonrası üniteyi bulundurabilir. Anma ısıl gücü 3 megawatt (MW)’ın altında olan ve münhasır olarak biyokütle kullanan üniteler, bu hesaplamada dikkate alınmayacaktır. Münhasır olarak biyokütle kullanan üniteler, sadece ünitenin başlatılmasında veya kapatılmasında fosil yakıtların kullanıldığı üniteleri de ihtiva etmektedir.
 
Faaliyetler Sera gazları


Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç).
 
Karbon dioksit
Petrol rafinasyonu Karbon dioksit
Kok üretimi Karbon dioksit
Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi.
 
Karbon dioksit
Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme). Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak demir içeren metallerin (demirli alasımlar dâhil) üretimi veya islenmesi.
(işleme; haddeleme, yeniden ısıtma, tav fırınları, metal isleme, dökümhaneler, kaplama ve dekapajıda ihtiva eder.)
 
Karbon dioksit
Birincil alüminyum üretimi Karbon dioksit ve perflorokarbonlar
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak ikincil alüminyum üretimi
Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü (indirgeme maddesi olarak kullanılan yakıtlar dâhil) 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alaşımların üretimi,
rafine edilmesi, dökümhane dökümü, vb. dâhil olmak üzere demir dışı metallerin üretimi veya işletilmesi.
 
Karbon dioksit
Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu asan diğer ocaklarda klinker üretimi.
 
Karbon dioksit
Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veya magnezitin kalsinasyonu.
 
Karbon dioksit
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi.
 
Karbon dioksit
Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuglalar, karolar, tas ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi.
 
Karbon dioksit
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, tas veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi.
 
Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alçı tasının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı tası ürünlerinin üretimi.
 
Karbon dioksit
Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi. Karbon dioksit Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi.
 
Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma ünitelerinin kullanılarak petrol, katran, kraking ve damıtma kalıntıları gibi organik maddelerin karbonizasyonunu da içeren karbon siyahı üretimi.
 
Karbon dioksit
Nitrik asit üretimi Karbon dioksit ve diazot oksit
Adipik asit üretimi Karbon dioksit ve diazot oksit
Glioksal ve glioksilik asit üretimi Karbon dioksit ve diazot oksit
Amonyak üretimi Karbon dioksit
Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi.
 
Karbon dioksit
Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi Karbon dioksit
Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi Karbon dioksit
   

Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Ankara Merkez Adres
Bağlıca Mah. 1067 Sok. No: 5/1
ETİMESGUT / ANKARA
info@almerproje.com - info@almergroup.com
www.almerproje.com - www.almergroup.com