Çevre İzni
Çevre Lisansı
Çevre İznini Kimler Alır?
Çevre İzni Ek-1 Listesi
Çevre İzni Ek-2 Listesi
GFB Nedir?
GFB Başvuru Formları
Çevre İzni Belgeler
GFB Başvuru Formları
Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve Ekleri aşağıda verilmiştir. Söz konusu veriler ve ekleri elektronik ortamda e-cevre izin sistemi üzerinden doldurulması ve başvurulması gerekmektedir. 

EK-3A
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORM

1.  Tesisin/Faaliyetin Adı :  
2.  Tesisin/Faaliyetin Adresi :  
Tel   :
Faks :
Web :
e-posta:
3.  İli :  
4.  İlçesi :  
5.  Ada, Parsel Ve Pafta Numarası : Ada     :
Parsel  :
Pafta (Kadastro Paftası) :
6.  Koordinat Bilgileri : Sağa Değer (Y)     : .... (m) 
Yukarı Değer (X)  : ..... (m)
Dilim Numarası    :
Pafta (1/25.000’lik harita) : 
Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir.
7.  Vergi Dairesi ve Numarası :  
8.  SGK İş Yeri Sicil No :  
9.  a- Kayıtlı Olunan Oda :  
 b- Oda No :  
10.  Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası
 Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası
:
:
 
11.  Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet   Alanı  (NACE kodu) :  
  ……………… (Lütfen seçiniz)
12.1 Üretim/Faaliyet Konusu    
13.1  Yıllık Üretim Kapasitesi (Her faaliyetin kapasitesi ayrı ayrı belirtilmelidir.)                              :
 
 
     Ürün Cinsi                             Kapasitesi ……………..                              ………….
……………..                              ………….
14.1  Tesisin/Faaliyetin : A. Toplam Alanı (m2) :
B. Kapalı Alanı (m2)   :
C. Vardiya Sayısı        :
Ç. Çalışan Kişi Sayısı :
D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):
    Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl):
E. Çalışma Şekli:
         Sürekli
          Kesikli
    Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: .......
15.  Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge : Sanayi Bölgesi
Yerleşim Alanı
Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri)
Mücavir Alan Sınırları İçinde
Mücavir Alan Sınırları Dışında
Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)
Organize Sanayi Bölgesi
İhtisas Sanayi Bölgesi   
Serbest Bölge
Diğer (belirtiniz)   ...............………………
16. Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler : ÇED Olumlu Kararı
ÇED Gerekli Değildir Kararı
ÇED Kapsamı Dışında
                    1 : Kapasite Raporundaki bilgilerden alınacaktır. 

EK-3B
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
 
ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU  
   
ORTAK BELGELER
 
1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
2- Sicil Gazetesi2
3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge
4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)
 
ÖZEL BELGELER
 
İZİN KONULARI Hava Emisyonu
 
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1
Çevresel Gürültü
 
-
Atıksu Deşarjı
 
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
Derin Deniz Deşarjı
 
 
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık                          
Atık Yağ                  
Bitkisel Atık Yağ                             
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik                       
Ambalaj Atığı
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3        
6- Sanayi Sicil Belgesi                                   
7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
 
 
Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                       
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                              
 
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
Düzenli Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi                                             
7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi6    
8- İşletme Planı
Ara Depolama  
Atık Ara Depolama Tesisi
 
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                  
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6
İşleme Tıbbi Atık Sterilizasyon
 
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                                    
6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri    
7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Gemi Geri Dönüşüm Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                  
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                  
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
Tanker Temizleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                 
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
Hurda Metal/ ÖTA İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
ÖTA Geçici Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                              
6-Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5
Atık Kabul Tesisi 5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi
Arındırma PCB Arındırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                        
6- Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5
 

Almer Proje, Çevre Denetimi ve Danışmanlık işlerinin yürütümü sürecinde Vairosoft vairosoft tarafından geliştirilen Çevre Yazılımı Otomasyonu'nu kullanmaktadır.

Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Ankara Merkez Adres
Bağlıca Mah. 1067 Sok. No: 5/1
ETİMESGUT / ANKARA
info@almerproje.com - info@almergroup.com
www.almerproje.com - www.almergroup.com