Bizden Haberler
TÜRKİYENİN 1 İNCİSİ
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.
AVRUPANIN EN BÜYÜK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ÇED ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.
Atık Yağ Geri Kazanımı İzin ve Lisans Şartları Yenilendi
Seveso Bildirim Sistemi Kullanıcılarının Dikkatine!
İZLEME KONTROL FORMLARINA İLİŞKİN DUYURU YAPILMIŞTIR
2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ AÇIKLANMIŞTIR
TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK BEYANLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği Kapsamında Dikkat edilmesi Gereken Teknik Hususlar
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar Genelgesi yayımlandı
Hurda Metal/ÖTA İşleme fiziksel şartlarda değişiklik yapılmıştır.
Çevre İzin /Çevre İzin ve Lisans Yenileme İşlemleri ile
Çevresel Gürültünün Değrl. ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği yayımlandı.
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması / İşletmeciler İçin Rehber Yayınlanmıştır.
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik / Faaliyet Ön Bilgi Formu Bildirim Süresi Uzatıldı
BASIN AÇIKLAMASI
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, İzin ve Lisans Süreci
Maden Atıkları Yönetmeliği Yayımlandı.
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır.
ÇED Yönetmeliği Uygulamaları İle İlgili Genelge Yayımlanmıştır
Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin Yayımlanması İle Birlikte Yüyürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği Yayımlandı
Atık Yönetimi Yönetmeliği Yayımlandı
Tehlikeli Atık Beyanlarında Süre Uzatımı
11.03.2015 Tarihli Yeni Düzenleme -Arıtma Çamurunun Düzenli Depolanması
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Kompost Tebliği
2015 Yılı Çevre Cezaları
Güneş Enerji Santrali ÇED
2015 Yılı Rapor Format ve Belge Bedelleri
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Yayımladı
ÇED' de Stratejik Hamle
Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Ankara Merkez Adres
Bağlıca Mah. 1067 Sok. No: 5/1
ETİMESGUT / ANKARA
[email protected] - [email protected]
www.almerproje.com - www.almergroup.com